News

Spread indicator

Selectie hypotheekbelegging complexer dan ooit

Beleggingen in Nederlandse hypotheken door institutionele beleggers hebben de laatste jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Door de omvangrijke interesse, ook van buitenlandse partijen, neemt de diversiteit en de complexiteit toe – dat geldt vooral ook voor de selectietrajecten.Op basis van ervaring in deze selectietrajecten zien we een vijftal dominante trends. 1. Diversiteit in het aanbod…

Voor het ontwikkelen van de DRMI is een expertgroep samengesteld.

Op basis van de data in de DRMI database kunnen we afleiden wat de spread is op elk type hypotheek. De Mortgage spread indicator legt de ontwikkeling van de spread ten opzichte van een of meerdere curves over tijd vast. U kunt zelf aangeven welke curve dient te worden gebruikt en van welke specifieke (mix…

Contact us

Fill out this form below and we will contact you as soon as possible.