DRMI-Sfeerbeeld-Bewerkt

Dutch Residential Mortgage Index maakt Nederlandse hypotheekmarkt transparant

Rotterdam, 8 maart 2022 – AF Advisors en Hypoport introduceren de Dutch Residential Mortgage Index (DRMI). Deze index gebruikt zowel publieke als niet-openbare databronnen om een zo representatief mogelijk beeld te schetsen van de rendementsontwikkeling van beleggingen in Nederlandse woninghypotheken.  

Nederlandse woninghypotheken zijn een aantrekkelijke belegging. Institutionele beleggers uit binnen- en buitenland tonen dan ook steeds meer belangstelling voor deze beleggingscategorie. Omdat de markt steeds volwassener wordt ontstaat er meer behoefte aan transparantie en uniformiteit, zowel bij beleggers als aanbieders van hypotheekbeleggingen. Ook het thema duurzaamheid zorgt ervoor dat uniforme data van hypotheken steeds belangrijker wordt. 

Representatieve benchmark 

Het gebrek aan transparantie en uniformiteit bij beleggingen in woninghypotheken is vooral het gevolg van het illiquide karakter van hypotheken. Er is immers geen actieve secundaire markt met doorlopende prijsvorming. Daarnaast is marktdata beperkt beschikbaar, waardoor marktbrede inzichten ontbreken.  

Om te voorzien in deze behoeftes van zowel beleggers als aanbieders hebben AF Advisors en Hypoport de Dutch Residential Mortgage Index ontwikkeld. De Index maakt gebruik van publieke databronnen, onder andere van securitisaties en covered bond transacties. Daarnaast wordt een significant deel van de niet-publieke data van niet-bancaire hypotheekverstrekkers in de dataset opgenomen. Het resultaat is een representatieve index, waartegen beleggers in Nederlandse hypotheken de prestaties van hun eigen portefeuille kunnen afzetten en rendementsverschillen kunnen verklaren. De DRMI is de eerste index die rechtstreeks gebaseerd is op hypotheekdata en vormt daarmee nauwkeuriger vergelijkingsmateriaal dan de benchmarks die nu voor beleggers in Nederlandse hypotheken beschikbaar zijn. 

Indexoplossingen 

DRMI biedt verschillende soorten indices en additionele diensten aan. Het basisproduct, de Market Index, betreft een index van de gehele markt inclusief een aantal subsets zoals NHG, non-NHG, kortlopende en langlopende hypotheken. Daarnaast biedt DRMI de mogelijkheid tot maatwerk. Bij de Customized Index hebben beleggers de mogelijkheid om de index in lijn te brengen met de eigen portefeuille op basis van enkele belangrijke hypotheekkarakteristieken zoals vintage, aflossingstype, loan-to-value en rentevaste periode. Beleggers hebben daardoor de mogelijkheid een vergelijking te maken die écht wat zegt over de performance van hun portefeuille. 

Zowel de Market Index als Customized Index bevat een performance contributie analyse waaruit de performance bijdrage van de verschillende componenten duidelijk wordt. In aanvulling hierop biedt DRMI een gedetailleerde performance attributie aan van de klantportefeuille en de Index. Zowel de rendementen van de klantportefeuille als die van de Customized Index worden berekend middels de DRMI waarderingsmethodologie, waarna de performance attributie inzicht geeft in de verschillen tussen de rendement drivers van de klantportefeuille en die van de DRMI Index. 

Over de Dutch Residential Mortgage Index 

DRMI is een samenwerking tussen AF Advisors en Hypoport. Zij zien DRMI als ondersteuning van hun huidige dienstverlening. De ontwikkeling van DRMI is onder hun verantwoordelijkheid uitgevoerd en een expertgroep heeft de ontwikkeling van DRMI ondersteund. De expertgroep heeft het mogelijk gemaakt voldoende aansluiting te houden met de markt door gedurende de ontwikkeling te klankborden over belangrijke ontwerp- en inrichtingskeuzes. In de expertgroep participeren medewerkers van verschillende disciplines van APG AM, MN en PGGM, alsook onafhankelijke experts.  

Contact us

Fill out this form below and we will contact you as soon as possible.